Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Μεταναστευτικού Δικαίου (1849-2021)

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

C 382/1/16-12-1997

Τίτλος:

Ψήφισμα σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να θεσπισθούν όσον αφορά την καταπολέμηση των εικονικών γάμων

Έτος δημοσίευσης:

1997

Κατηγορία:

Έγγραφο

Εκδούσα αρχή:

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Σελίδες:

3

Γλώσσα

EN

Εννοιολογικές ετικέτες:

οικογένειες Ελλήνων, ευρωπαϊκά/διεθνή

Σχόλια:

-

Λήψη από εξωτερική πηγή

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, ο συγκεκριμένος τομέας του Civilitas.GR δεν είναι διαθέσιμος σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.