Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2009

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

3

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

διοικητική διαδικασία

Σχόλια:

εφαρμοστική της παρ. 2, αρθ. 11, ν.3386/2005

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

KYA 10575/2009 (ΦΕΚ Β’ 1828/03-09-2009)

Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 8966/18-05-2006 (ΦΕΚ 692/τ.Β’) υπουργικής απόφασης

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle