Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2001

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

1

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

λοιπές άδειες διαμονής

Σχόλια:

-

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

KYA 30300 (ΦΕΚ Β’ 198/01-03-2001)

Συμπλήρωση της 4803/13/9/-α/28-05-1992 απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης «Εξαιρέσεις αλλοδαπών από την υποχρέωση (…)»

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle