Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

1994

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

διοικητική διαδικασία

Σχόλια:

εφαρμοστική αρθ. 29, 33, 35, ν.1975/1991

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

KYA 3312.20α/02/94 (ΦΕΚ Β’ 371/19-05-1994)

Υποχρεώσεις πλοιάρχων, ναυτικών πρακτόρων και πλοιοκτητών για έξοδα συντήρησης και επαναπατρισμού αλλοδαπών ναυτικών που εισέρχονται παράνομα στη χώρα

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle