Νομική Βιβλιοθήκη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ποιοι

πώς

πότε

γιατί

σχόλια

Έτος δημοσίευσης:

2014

Κατηγορία:

ΚΥΑ

Εκδούσα αρχή:

Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σελίδες:

2

Γλώσσα

GR

Εννοιολογικές ετικέτες:

επαρκείς πόροι

Σχόλια:

εφαρμοστική των αρθ. 136, 138, 139 ν.4251/2014

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο:

KYA 41712/2014 (ΦΕΚ Β’ 2285/26-08-2014)

Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων που προβλέπονται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου ή χορήγηση/ανανέωση (…)

Τίτλος:

© 2021 George K. Matsaridis

  • TikTok
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • YouTube - White Circle