• (09/11/2020) Στο dropdown της "Ετικέτας", έχω επιλέξει placeholder text προκειμένου να μου σορτάρει τις τιμές αλφαβητικά, βάσει της χαμηλότερης, δηλαδή ενός εικονικού μηδέν (0) που έχω βάλει στη Βάση, γιατί μου κολλάει τα αποτελέσματα και δεν τα εμφανίζει όλα στο φόρτωμα. Και επειδή δεν θέλω να δείχνω στον κόσμο αυτό το μηδενικό, στην σελίδα με τις λεπτομέρειες καρτέλας, εκεί όπου εμφανίζει τις "ετικέτες", δεν αντλεί από τις "ετικέτες" της Βάσης αλλά από τα "tags" τα οποία είναι ξανά αντιγραμμένες οι τιμές των "ετικετών", χωρίς το μηδέν (0) όμως. Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο αυτή τη στιγμή να βρω σωστότερη λύση. 

 • (10/11/2020) Για να επιτευχθεί η διασύνδεση δύο referenced (single ή multi) tables, κάνουμε/προσέχουμε τα εξής τα εξής:

  • Φτιάχνουμε δύο πίνακες. Στον έναν βάζουμε στήλη με τύπο πεδίο Reference και παραπέμπουμε στον άλλον πίνακα.​

  • Προσοχή: Το cross-referencing γίνεται μεταξύ των πεδίων που είναι Primary.

  • Στη σελίδα, ρίχνω μέσα από ένα dataset για κάθε πίνακα. Το πρώτο dataset σχετίζεται με το dropdown menu που θα δείχνει τις τιμές βάσει των οποίων θα φιλτράρεται ο πίνακας αποτελεσμάτων.

  • Το δεύτερο dataset σχετίζεται με τον πίνακα αποτελεσμάτων, στον οποίο θα στέλνει φιλτραρισμένα δεδομένα.

  • Ρυθμίσεις πρώτου dataset: θα πρέπει να μπει Filter, που να λέει ότι η τιμή του referenced field από το άλλο dataset θα αντλείται μέσα από dropdown.

  • Ρυθμίσεις δεύτερου dataset: θα πρέπει να μπει Filter, που να λέει ότι η τιμή του συγκεκριμένο field θα πρέπει να περιλαμβάνεται (includes) στο πεδίο του referenced field του άλλου dataset. 

  • Ρυθμίσεις dropdown: Εισαγωγή με το χέρι των τιμών του dropdown.

  • Ρυθμίσεις table: σύνδεση με το δεύτερο dataset.

 • Παράδειγμα.​

 
 
 • freelogodesign.org (για λογότυπο)

 • import wixData from 'wix-data';

 • $w.onReady(function () {

 •     // Write your JavaScript here

 •  

 •     // To select an element by ID use: $w("#elementID")

 • $w("#dataset1").setFilter( wixData.filter() ); 

 •     // Click "Preview" to run your code

 • });

 •  

 • export function table1_dataChange(event) {

 •     let count = $w("#dataset1").getTotalCount(); 

 •     $w("#text10").text = String(count);

 • }

 

© 2021 George K. Matsaridis

 • TikTok
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • Spotify - White Circle
 • YouTube - White Circle