Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

A1.8. Εργασία στα πλαίσια κινητικότητας Επί Μακρόν Διαμένοντος

ν.4251/2014, αρθ.98

Asset 8@2x.png

Εμφάνιση πληροφοριών

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά

Η άδεια χορηγείται σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει αποκτήσει το καθεστώς της Επι Μακρόν σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλει να διαμείνει στην Ελλάδα για διάστημα που ξεπερνά τους 3 μήνες.

Χρονική διάρκεια, δικαιώματα, κτλ.

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.