Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

A4.2. Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης - Κινητικότητα

ν.4251/2014 αρθ.114 και 122

Asset 8@2x.png

Εμφάνιση πληροφοριών

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά

Η άδεια χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών, έπειτα από δεκαοκτώ μήνες νόμιμης διαμονής στο πρώτο κράτος-μέλος ως κατόχοι\ι «Μπλε κάρτας της ΕΕ», (άρθρο 114 του Ν.4251/2014) και τα μέλη της οικογένειάς τους μπορούν να μετακινηθούν στην Ελλάδα για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με τις οικείες προϋποθέσεις

Χρονική διάρκεια, δικαιώματα, κτλ.

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.