Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

Η1. Άδειες διαμονής σε π.τ.χ. που εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση ως χειριστές,μηχανικοί και μέλη πληρώματος Αεροσκαφών

ΚΥΑ 368/2018

Asset 8@2x.png

Εμφάνιση πληροφοριών

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά

Χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών με αντίστοιχη θεώρηση εισόδου τύπου D για μακροχρόνια εκπαίδευση.

Χρονική διάρκεια, δικαιώματα, κτλ.

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.