Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

Η4.3.1. Ανιόντες πολίτη Ε.Ε.

Π.Δ. 106/2007, αρθ. 3, παρ. 2α

Asset 8@2x.png

Εμφάνιση πληροφοριών

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά

Στα μέλη οικογένειας πολίτη της Ενωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και έχουν δικαίωμα διαμονής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος, χορηγείται ατομικό δελτίο διαμονής, το οποίο καλείται "Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ενωσης".

Χρονική διάρκεια, δικαιώματα, κτλ.

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.