Κιβωτός.online();

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

θεώρηση εισόδου

μετάκληση

άδεια εργασίας

άδεια διαμονής

εβνδ

κατά παρέκκλιση

Α2.4. Υπαλληλικό προσωπικό και νόμιμοι εκπρόσωποι σε εταιρείες των Ν.3427/05 (Α΄312), Ν.378/68 (Α΄82), Ν. 27/75 αρθ. 25 (Α΄77), Ν.Δ. 2687/53 (Α΄317)

ν.4251/2014, αρθ. 17, παρ. 1δ

Asset 8@2x.png

Εμφάνιση πληροφοριών

Γενικές πληροφορίες και δικαιολογητικά

Για λόγους διαλειτουργικότητας και ακεραιότητας των πληροφοριών, η 'Κιβωτός.online' δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές (πλην tablet). Παρακαλώ επισκεφτείτε την desktop/laptop έκδοση της σελίδας για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης.